خوشحالم!

2 هفته دیگه کلاسام تموم میشه...آخیش...چه حس ملسی...هم خوشحالم هم ناراحت...البته بیشتر که فکر می کنم می بینم خوشحالیش بیشتره!...اول که کارشناسی قبول شدم از سختی این دو سال خیلی می ترسیدم...چه جوری هم درس بخونم هم کار کنم...دلم نمیومد قید کارو بزنم...آخه خیلی از دوستام بیکار بودن و در بدر دنبال کار می گشتن...من شانس آورده بودم که استخدام شده بودم...پیش خودم میگفتم این دو سال کارشناسی جز سختترین روزای زندگیم میشه...ولی به اون سختی که فکر می کردم نبود...خدا یه چیزی میدونست که گفت : فان مع العسر یسراً، ان مع العسر یسرا...

/ 0 نظر / 21 بازدید